Obsługa korporacyjna przedsiębiorców

  • Prawo spółek – tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek, a także obsługa prawna ich organów,
  • Zakładania fundacji i stowarzyszeń,
  • Doradztwo w sprawach kredytów, pożyczek, zadłużeń, a także sporów z bankami i podmiotami udzielającymi finansowań,
  • Wsparcie prawne w negocjacjach biznesowo-handlowych oraz związanych z finansowaniami,
  • Przygotowywanie i negocjowanie umów w zakresie szeroko pojętej działalności gospodarczej, w szczególności umowy o współpracy, handlowych, inwestycyjnych, finansowych,
  • Przeprowadzanie badań due dilligence,
  • Reprezentacja w sporach sądowych.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski