Własność intelektualna

Własność przemysłowa i prawa autorskie

 • Badanie dostępności znaków towarowych
 • Pomoc w budowaniu strategii i ochrony znaków towarowych
 • Badanie występowania ryzyka konfliktu interesów na rynku
 • Rejestrowanie znaków towarowych krajowych, międzynarodowych, wspólnotowych ( w tym znaków firmowych, logo), wzorów przemysłowych
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji zgłoszenia wynalazków
  i wzorów użytkowych
 • Reprezentowanie klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM
 • Sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM
 • Reprezentowanie klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami cywilnymi
 • Zarządzanie prawami własności przemysłowej, odnawianie ochrony znaków towarowych
 • Przygotowanie i opiniowanie umów m.in. z zakresu własności intelektualnej, umów licencyjnych, umów dot. prawa autorskiego

Prawo konkurencji

 • Prawo nieuczciwej konkurencji
 • Prawo konsumenckie
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe
 • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

 

 

Ten post dostępny jest także w języku: angielski